FESTIVAALIN OHJELMA 3.-8.6.2019

Edellisen kesän Lentuan saaret -teos saa tulevana kesänä jatko-osan Lentuan saaret 2.0. Kuhmoon residenssijaksolle kutsuttavan työryhmän toimesta. Lentua kollektiivi 19 -työryhmään kuuluvat tanssitaiteilijat Sanna From, Riina Hannuksela ja Jonna Lehto. Ryhmä työskentelee viikon ajan Kuhmon Lentuan saarilla ja saariresidenssissä syntyvä teos saa ensi-iltansa festivaalin loppunäytöksessä.

Joutsentanssi järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen lasten Karnevaali-tanssileirin 3.-6.6. tanssija ja teatteri-ilmaisunohjaaja Ida Teerin ja teatteri-ilmaisun- ja parkourohjaaja Joonas Palsion vetämänä. Leirin aikana luodaan koreografia ja toteutetaan Kuhmoa kiertävä karnevaalikulkue.

Myös tanssista kiinnostuneet nuoret saavat edellisen vuoden tapaan osallistua festivaaliin. Joutsentanssin nuorille suunnatun, esitykseen tähtäävän Kesäillan unelma -työpajan 4.-7.6. vetävä streetdance-ammattilainen Julian Owusu poimii innoituksensa Kuhmon luonnosta sekä Shakespearen tekstistä, jonka mukaan työpaja on nimetty.

Festivaaliin liittyy monipuolinen off-ohjelmisto ja festivaaliviikko huipentuu näytökseen Kuhmo-talolla perjantaina 7.6.

Tarkempi ohjelma julkaistaan nettisivuilla kevään aikana.


FESTIVAALIN VUODEN 2019 TANSSITAITEILIJAT

SANNA_MG_3615 (1).jpg

SANNA FROM

Sanna From on tanssitaiteilija, jonka työskentelyn keskiössä on taiteen sosiaaliset mahdollisuudet. Hän on ollut mukana kehittämässä tapoja, joilla tanssitaiteilijan ammattitaitoa on hyödynnetty oppimisen, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämiseen. Pohjakoulutukseltaan From on tanssipedagogi (Danshögskolan 2000). Vuonna 2014 hän kouluttautui Taiteilija-kehittäjä -täydennyskoulutusohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Yhdessä Riina Hannukselan kanssa hän kehittää peliin, leikkiin ja monialaiseen ilmaisuun keskittyvää praktiikkaa. Työskennellessään erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa hän haluaa luoda mahdollisuuksia helpotukselle, oivalluksille, tasavertaisuudelle ja ilolle.

RIINA_riinahannuksela_Photo_KarinSmeds.jpg

RIINA HANNUKSELA

Riina Hannuksela on tanssitaiteilija, joka työskentelee erilaisissa ympäristöissä saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi kulttuurihistorian oppiaineesta (2006) ja tanssinopettajaksi (2010). Hannuksela työskentelee taideinstituutioiden ulkopuolella, julkisessa tilassa ja useimmiten ei-ammattilaisten kanssa. Häntä inspiroi arkielämä ja hän on aina valmis leikkimään.

Hannukselan taiteellisen praktiikan keskiössä ovat erilaisten toimijoiden välinen vertaisuus, yhdessä löytäminen ja kokeminen. Häntä kiinnostaa se, miten ympäristö ja siinä olevat ihmiset vaikuttavat taiteelliseen työskentelyyn ja tuovat siihen jotain ennakoimatonta.


JONNA_JL1.jpg

JONNA LEHTO

Jonna Lehto on Helsinkiin rantautunut tanssitaiteilija ja fyysisen teatterin tekijä, joka työskentelee huumorin, improvisaation, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden äärellä. Häntä kiinnostavat yhteisöllisten tunnelmien ja ristiriitojen tutkiminen sekä yksilön elekielen vaikutus ympäristöön ja päinvastoin.

Kommunikaatio ja läsnä oleva tulkinta ovat hänelle esiintyvänä taiteilijana olennaisia syventymisen kohteita. Taiteen yhteisöllisyys ja sen elämää syventävä sekä elävöittävä vaikutus ovat myös tärkeitä painotuksia Lehdon työskentelyssä. Ohjatessaan ryhmiä hän painottaa liikettä ja kehollisuutta jokapäiväisenä ilontuojana ja etenkin itsetuntemuksen syventäjänä. Lehto on syventänyt kokemustaan yhteisö- ja esitystaiteesta useissa monitaiteellisissa soolo- ja ryhmäprojekteissa.


JULIAN_4E5A6605.jpg

JULIAN OWUSU

Julian Owusu on Tukholmassa syntynyt ghanalais-suomalainen ammattitanssija. Owusu on toiminut aktiivisesti tanssijana, opettajana ja koreografina katutanssikentällä vuodesta 2004. Hänellä on muun muassa kahdeksan Suomen mestaruutta eri katutanssisarjoissa sekä pitkää menestystä myös eri battle-tapahtumissa.

Katutanssikentän lisäksi hän on tehnyt koreografin, tanssijan ja näyttelijän työtä muun muassa Jojo - Oulun tanssin keskukselle, Oulun kaupunginteatterille ja Zodiak – Uuden tanssin keskukselle. Vuodesta 2016 lähtien Owusu on toiminut Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen nuortenkulttuurin läänintaiteilijana.

jpalsio_03.jpg

JOONAS PALSIO

Joonas Palsio on Kuhmosta Turkuun kulkeutunut teatteri-ilmaisun ohjaaja ja parkourammattilainen. Hän on valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Centria ammattikorkeakoulusta vuonna 2017. Parkourissa Palsiota kiehtoo luovuus, yhteisöllisyys, sisu sekä lajin kokonaisvaltaisuus ja sen suomat mahdollisuudet ja näkökulmat suhteessa ympäristöön. Ohjaajana hän panostaa ryhmäläisten kohtaamiseen yksilöinä ja luovuuden ja omakohtaisten ratkaisujen mahdollistaminen harjoitteissa.

Lojaalius, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ovat Palsiolle tärkeitä arvoja. Hän ammentaa ohjaustyöhönsä vuorovaikutteisuutta ja mielikuvituksellisuutta teatteritaustastaan. Arjessa Palsion päivät täyttyvät Turun Parkour Akatemian toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä sekä erilaisista teatteriprojekteista.

Laura Kukkonen 7 (2).jpg

IDA TEERI

Ida Teeri on pääkaupunkilaistunut teatteri- ja tanssialan ammattilainen. Hän on valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Centria ammattikorkeakoulusta vuonna 2014 ja nykytanssijaksi Ammattiopisto Outokummusta vuonna 2017. Teeri tekee töitä enimmäkseen vapaan kentän produktioissa näyttelijänä, tanssijana, ohjaajana ja koreografina.

Hän on tällä hetkellä kiinnostunut liikkeellisesti kommunikoivasta improvisaatiosta sekä ryhmäkompositioista tilassa. Keväällä 2019 Teeri ohjaa Lappeenrannan Ylioppilasteatteri ActI:lle E.L. Karhun tekstiä Leipäjonoballadi.